Archiv autora: Redakce

LIDSKÉ TĚLO

Žáci prvního ročníku si poprvé vyzkoušeli společnou práci ve skupinách. Kromě utužování kolektivu se žáci zdokonalovali nejen v oblasti kresby, ale i umístění lidských orgánů.

Workshop doma a jinde

Žáci osmých ročníků se v prosinci zúčastnili workshopu Doma a jinde pořádaného společností Post Bellum. Žáci měli možnost seznámit se pomocí interaktivních metod s historií 30. a 40. let 20. století a tématy xenofobie, antisemitismu a emigrace skrze život židovské dívky Evy, která musela utéct před nacistickou agresí z Československa a prožila spousty útrap. Věříme, že program žáky zaujal a přiblížil jim těžký úděl každého, kdo musí opustit svůj domov.

 

První seznámení s naší školou

Proč si vybrat naši školu?
 • posilujeme výuku anglického jazyka již od 1. ročníku (vše k zápisu)
 • nabízíme vzdělávání v přípravné třídě
 • v rámci projektů poskytujeme doučování zdarma
 • nabízíme velké množství zájmových kroužků (více)
 • oceníte klidné a příjemné prostředí školy
 • naši absolventi vykazují vysokou úspěšnost při studiu na víceletých gymnáziích, středních školách, odborných učilištích
 • máme dobré dopravní spojení ke škole
 • součástí naší školy je moderní jídelna (výběr ze dvou jídel)
 • máme vlastní knihovnu
Vedeme žáky ke sportu
 • pěstujeme u žáků vztah k zdravému životnímu stylu a sportu
 • naši žáci mohou využívat dvě tělocvičny a moderní areál školního hřiště
 • pořádáme školy v přírodě pro 1. stupeň, adaptační kurzy pro nově vzniklé kolektivy, lyžařské výcvikové kurzy
Na čem nám záleží
 • jsme fakultní škola, předáváme žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
 • klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny
 • výuka probíhá v kmenových třídách (zpravidla ve dvou a třech paralelních třídách) a odborných učebnách (fyzika, přírodopis, chemie, hudební a výtvarná výchova, cvičná kuchyně, dílna, keramika)
 • spolupracujeme s pražskými základními a mateřskými školami
 • aktivní spolupráce s rodiči našich žáků

Informace k zápisu 2019/2020

Zápis je pro ročníky 2012 a 2013 (do 31. 8. 2019 musí dítě dovršit šesti let). Den otevřených dveří se koná 1. března 2019. Zápis proběhne na naší škole 2. a 3. dubna 2019 vždy od 14 do 18 hodin. Kompletní informace ke stažení

K zapsání do první třídy je třeba
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě přípravné třídy a žádosti o odklad školní docházky)
Všechny informace k zápisu

Informace k zápisu 2019/2020 ke stažení
Kritéria přijímání žáků ke stažení
Seznam spádových ulic ke stažení
GDPR při zápisu ke stažení
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ke stažení
Zápisní lístek do 1. třídy 2019/2020 ke stažení
Zápisní lístek do přípravné třídy 2019/2020 ke stažení
Žádost o odklad ke stažení