Naše škola

Informace o škole

Název: Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace

Kroužky (V nabídce Domu UM nyní najdete i kroužky, které povedou učitelé z naší školy.)
Přípravná třída
Školní parlament (zápis 14. 9. 2022, zápis 5. 10. 2022, 19. 10. 2022, 2. 11. 2022 )
Školní poradenské pracoviště – Minimální preventivní program pro školní rok 2023-2024 ke stažení
Školní psycholog
Školská rada (zápis 1. 10. 2020, zápis 9. 10. 2020, volba nových členů 16. 6. 2021, volební řád, zápis 13. 9. 2021, per rollam 18. 10. 2021, per rollam 25. 11. 2021, zápis 30. 8. 2022, per rollam 14. 10. 2022, zápis 28. 6. 2023, per rollam 1. 9. 2023, per rollam 13. 10. 2023)

Ocenění našich žáků

Projekty EU a MŠMT

Granty a dotace MČ a HMP

Pronájem tělocvičen a učeben (ceník ke stažení)

Pracovní příležitosti – Stále hledáme pro naši školu nové učitele, vychovatele i asistenty pedagogů.