Naše škola

Informace o škole

Název: Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace

Kroužky
Přípravná třída
Školní parlament (zápis 22. 9. 2021, zápis 6. 10. 2021, zápis 3. 11. 2021, zápis 8. 12. 2021, zápis 2. 3. 2022, zápis 6. 4. 2022,  zápis 4. 5. 2022 )
Školní poradenské pracoviště – Minimální preventivní program pro školní rok 2021-2022 ke stažení
Školní psycholog
Školská rada (zápis 1. 10. 2020, zápis 9. 10. 2020, volba nových členů 16. 6. 2021, volební řád, zápis 13. 9. 2021, per rollam 18. 10. 2021, per rollam 25. 11. 2021)

Ocenění našich žáků

Školní časopis (číslo 25, 26, 27, 30, 32)

Projekty EU

Granty a dotace MČ a HMP

Pronájem tělocvičen a učeben (ceník ke stažení)

Pracovní příležitosti – Stále hledáme pro naši školu nové učitele, vychovatele i asistenty pedagogů.