Archiv rubriky: Výuka a projekty

Literátně-výtvarná soutěž „ ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“

Krajské ředitelství policie České republiky v Praze vyhlásilo literárně-výtvarnou soutěž na téma „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“.
Této soutěže se zúčastnili žáci 5.A a 5.B. Povedlo se jim napsat spoustu krásných příběhů a nakreslit moc pěkné obrázky. Umístili se na prvních třech místech v několika kategoriích.
V minulých dnech se do školy dostavili zástupci policie České republiky a z rukou kapitánky PhDr. Ivety Nácovské převzali ocenění žáci krásné ceny.
Všem žákům, kteří přispěli do této soutěže, moc děkujeme.
VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!

Les jako ekosystém

Žáci třídy 4.A a 4.B se v rámci opakování učiva přírodovědy z distanční výuky, věnovali projektu Les jako ekosystém. Žáci pracovali ve skupinách s podpůrnými materiály, ze kterých vytvořili krásné projekty. Během tvorby projektu si žáci zopakovali vědomosti o lesním společenstvu.

Děti pracovaly s nadšením, proto se jim práce zdařila.

Literární soutěž

Během podzimu se žáci ze čtvrtých tříd naší školy zúčastnili 3. ročníku literární soutěže, kterou pořádá Česká akademie zemědělských věd (ČAZV). Letošním tématem bylo „Co roste u nás na poli a na zahrádce“. Literární příspěvky se žákům moc povedly a nyní netrpělivě čekáme na vyhlášení vítězů.

Všechny příspěvky do soutěže si budou moci žáci prohlédnout a přečíst na nástěnce ve 3. patře školy.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří i v této nelehké době s námi spolupracovali.