Archiv rubriky: Výuka a projekty

Projektový den: Jaro

Žáci prvních ročníků přivítali jaro projektovým dnem. Jednotlivé skupiny malých objevitelů vytvořily tematický lapbook, ve kterém si připomněly zvířecí rodiny, jarní květiny a jejich části. Na školní zahradě jsme nejprve protáhli naše tělo a následně jsme se pustili do pozorování živých tvorů. Během dne jsme propojili znalost písmenek a jednotlivých symbolů jara.

Den jsme si moc užili a těšíme se na další projekt.

Ukliďme Česko – mokřad Triangl (POZOR! – posun termínu na 15. 4. 2023)

V sobotu 15. 4. 2023 rádi přivítáme každého dobrovolníka, který pomůže uklidit kus našeho společného okolí, tentokrát mokřad Triangl. Sejdeme se v 9:30 u školy a půjdeme přes Skalku do mokřadu pomoci uklidit i poznat toto skryté zákoutí Prahy.

Pro každého přihlášeného účastníka bude připraven pytel na odpad, rukavice a na závěr drobné občerstvení. Hlásit se můžete na email pavel.hajek@zs-vrybnickach.cz

Březen – měsíc knihy

V hodinách literatury jsme vytvářeli plakáty na téma „Březen – měsíc knihy“. Historie „Měsíce knihy“ se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první ročník. Jeho účelem byla propagace četby. Ve škole jsme si vyhledávali informace o knihách, autorech…diskutovali o četbě. Vyrábět plakáty nás bavilo.
Veronika Bencová, 7.C

Neobvyklá literární setkání

V hodině literatury nám paní učitelka zadala zajímavou aktivitu. Šlo v ní o to, že jsme si měli ve dvojici zvolit dvě různé literární postavy a udělat spolu prostřednictvím těchto postav rozhovor.
Důležité bylo, aby osoby pocházely z různé doby a byly i co nejvíce charakterově odlišné. My jsme si vybraly Robinsona Crusoe a Lakomou Barku. Mezi těmito jedinci byly rozdíly v mravech a přístupu k životu. Celkově se nám tato aktivita velice líbila, byla zajímavá a vhodná pro celý druhý stupeň.
Klára Besedová a Adéla Trpišovská, 9.A