Archiv rubriky: Exkurze a divadla

Anglické divadlo

V úterý 10. května naši školu navštívila divadelní společnost The Bear Theatre, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli představení The Alien Grammar Show, žáci 8. a 9. ročníku viděli představení The Detectives. Obě představení byla interaktivní, tudíž i naši žáci byli zapojení do děje. Všichni žáci i doprovázející učitelé si anglické přestavení užili.

IV.B. na Pražském hradě

V úterý 7. prosince jsme se vydali na Pražský hrad. Spolu s paní průvodkyní jsme si prohlédli nejen venkovní části, ale i některé vnitřní prostory. Například katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál kde se dříve konala klání rytířů na koních. Dále Starou sněmovnu s kopiemi korunovačních klenotů, baziliku a klášter sv. Jiří a jiné zajímavosti. Vše jsme zakončili ve Zlaté uličce. Dozvěděli jsme se hodně věcí, které využijeme ve vlastivědě. Výlet se nám moc líbil.

Vycházka na Karlštejn

Dne 2. listopadu se třída 7.B. vypravila ranním vlakem na Karlštejn. Dějepisně-zeměpisná vycházka započala výstupem nahoru na hrad. Tam jsme absolvovali prohlídku a naučili se vyjmenovat všechny manželky Karla IV., zjistili jsme jak byl hrad chráněn a čím je hrad tak významný. Po krátké svačině na nádvoří jsme vyrazili pěšky směr Srbsko. Cestou jsme si všímali starých lomů, podzimní krajiny a anglicky a německy jsme pojmenovávali věci kolem sebe. Krátce po poledni jsme už v Srbsku stihli chytit vlak a vrátit se do Prahy. Třída má fajn společný zážitek a těší se na další společnou cestu mimo zdi školy.

Valdštejnský palác

Ve dnech 11. a 22. listopadu 2019 jsme navštívili se žáky 8. ročníků nádherné prostory Valdštejnského paláce, tedy současné sídlo horní komory Parlamentu České republiky – Senát. I když už v hodinách ORv jsme si se žáky povídali o pravomocích a funkci Senátu, dozvěděli jsme se na místě mnoho dalších zajímavých informací, prohlédli jsme si v doprovodu velmi sympatické a erudované průvodkyně jednotlivé místnosti a „nasáli atmosféru“ tak významného místa, kterým Senát beze sporu je.

Jana Pelešková