PES V NOUZI – poděkování

Vážení rodiče a žáci,
v těchto dnech proběhla již 4. rokem sbírka pro útulky. Letos jsme vybírali potřebné věci pro Nadační fond PES V NOUZI, který rozhodne, kam pomoc poputuje. Tuto informaci nám sdělí a já vám ji předám, abyste věděli, kde se z vašich štědrých dárečků budou „chlupáčkové“ radovat. Moc děkuji všem, kteří se zúčastnili a do sbírky čímkoliv přispěli. Velký dík patří opravdu všem, ale zvláštní poděkování patří 1.B,  opravdu se činili a přinesli toho skutečně hodně, děkujeme 😘. Poděkovat bych chtěla i kolegyním, řada z nich se též zapojila.
A všem ze srdce přeji krásné a klidné vánoční svátky v kruhu rodinném, pevné zdraví a také dostatek síly, energie, tolerance a vzájemného pochopení v této ne zrovna jednoduché době.
Mgr. Jana Pelešková