Informatika pro 6. ročník

Pomůcky na hodinu: pracovní sešit (k zapůjčení v učebně), propiska

Všechny práce si pečlivě ukládejte na svůj disk H.

Pro každou větší úlohu si vytvořte samostatnou složku-adresář, který pojmenujte názvem nebo číslem úlohy.

Na konci každé hodiny si uložte provedené změny a odhlaste se ze svého účtu nebo počítač vypněte. Chraňte si své heslo!

1. Bezpečnost práce

Dotace: 1 hodina

rizika úrazu el. proudem, rizika nadměrného času stráveného u PC

BOZP (Bezpečnost práce)

2. Malování

úprava fotografií, kopie, přesuny

Úloha – Fotomontáž

Dotace: 2 hodiny

Zadání: Stáhněte si z webu 2 fotografie či obrázky s postavou. Postavě na prvním snímku namontujte obličej ze snímku druhého.

3. OpenOffice Impress

opakování, přidání animace objektu, nastavení pořadí animací u více objektů současně

Úloha – Konstrukce trojúhelníku

Dotace: 2 hodiny

Zadání: Zpracujte učební pomůcku – animaci, kterou krok za krokem předvedete, jak lze zkonstruovat trojúhelník podle věty SSS.

Poznámky: Dbejte na dodržení správného pořadí všech deseti animací.

4. OpenOffice Calc

opakování, práce se vzorci

Úloha – Deník sportovce

Dotace: 2 hodiny

Zadání: Vytvořte digitální deník pro sportovce provozujícího triatlon.

Poznámky: Naučíte se používat funkci sloučení buněk a vkládání vzorců.

5. Tipy pro Google

Dotace: 2 hodiny

pokročilé metody vyhledávání na internetu

6. Hardware

Dotace: 2 hodiny

opakování, obsah skříně PC

kritika článku, typy portů, záznamová média

Cvičení 1.9

7. Přípony souborů, práce se soubory a adresáři

Dotace: 3 hodiny

význam přípon souborů, změna formátu .txt na .xls a zpět

změna formátu .txt na .doc a zpět

Cvičení 2.5, Úloha – Novoročenka.pps

8. OpenOffice Writer

Dotace: 7 hodin

tvorba tabulky, tvorba organizačního diagramu

Cvičení 4.8

formátování článku, vložení Písmomalby

Cvičení 4.14

9. OpenOffice Calc

pokročilé formátování buněk a textu

řešení projektu s více listy

Úloha – Monopoly

Dotace: 9 hodin (5 hodin hrací plátno, 4 hodiny kartičky a peníze)

Zadání: Vyrobte společenskou hru ve stylu her Monopoly či Dostihy a sázky.

Poznámky: V tabulkovém procesoru vyrobíte hrací plátno, kartičky políček, kartičky ŠANCE a BANKA, peníze. Kostku a figurky si zapůjčíte z každé dětské hry.

Při vytváření hracího plátna doporučuji upravit velikost buněk do tvaru čtverců (např.: zadejte šířku sloupců a výšku řádků

1 cm). Rozsah hracího plátna bude minimálně 40 políček.

(rozpracované hrací plátno)

(akcie podniků a peníze)

Úloha – Osmisměrka

Dotace: 2 hodiny

Zadání: Rozměry sloupců a řádků v Calcu navolte tak, aby vznikla čtvercová síť. Pomocí ohraničení vytvořte uprostřed obrazovky mřížku o velikosti 9×9 buněk. Do osmisměrky začněte vyplňovat názvy jednotlivých zajímavých míst v ČR a okolo vkládejte ke každému zeměpisnému názvu obrázek, který napoví, jaké místo máme hledat. Poslední políčka zaplňte tajenkou tak, aby byla čitelná zleva a po řádcích.

10. OpenOffice Impress

Dotace: 5 hodin

(Alt. Cvičení 8.1, Cvičení 8.2, Cvičení 8.3)

Úloha – Prezentace světadílu

(ukázka z prezentace)

 Úloha – Sport (10 snímků – historie, pravidla, nejlepší hráči)

(ukázky z prezentace)

 Úloha – Taxi

Praktické úlohy označené jako „Cvičení“ odpovídají cvičebnici „CVIČENÍ Z INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY“

z vydavatelství Computer Media s. r. o. od autora Pavla Navrátila.