Informatika pro 5. ročník

Pomůcky na hodinu: pracovní sešit (k zapůjčení v učebně), propiska

Všechny práce si pečlivě ukládejte na svůj disk H.

Pro každou větší úlohu si vytvořte samostatnou složku-adresář, který pojmenujte názvem nebo číslem úlohy.

Na konci každé hodiny si uložte provedené změny a odhlaste se ze svého účtu nebo počítač vypněte. Chraňte si své heslo!

1. Seznámení s učebnou, uživatelské účty, bezpečnost práce

Dotace: 1 hodina

rizika úrazu el. proudem, rizika nadměrného času stráveného u PC

BOZP (Bezpečnost práce)

2. Co je to počítač, jak a proč vznikl počítač

Dotace: 2 hodiny

od výpočetních funkcí po multimédia

3.  Vysvětlení HW, SW, interní a externí zařízení počítače, druhy SW

Dotace: 4 hodiny

monitor, klávesnice, CD/DVD, myš, skříň PC, procesor, základní deska, HDD, zdroj, flash disk, RAM, WIFI,

zvuková karta, videokarta, porty

řešení jednoduchých problémů s HW

Cvičení 1.6

Prověrka – teorie PC, HW, SW

4.  OpenOffice Writer (první seznámení s programem)

Dotace: 2 hodiny

základy psaní, formátování textu

Cvičení 4.1

editace textu, odrážky a číslování

Cvičení 4.2

automatické opravy chyb

Cvičení 4.3

vložení obrázku

Úloha – Jídelní lístek

Dotace: 2 hodiny

Zadání: Představte si, že jste šéfkuchařem.

Vymyslete si název svého podniku a sestavte vlastní jídelní lístek v rozsahu 12 pokrmů či nápojů.

Poznámky: Naučíte se editovat a zarovnávat text, měnit font a velikost písma a vložit obrázek.

5. OpenOffice Calc (první seznámení s programem)

Dotace: 1 hodina

textové editace, základní vzorce

Cvičení 5.1

úprava formátu, grafická úprava, vložení obrázku

Úloha – Vánoční jmenovky

Dotace: 2 hodiny

Zadání: V programu Calc vyrobte jmenovky na dárky pro 8 různých osob. Součástí každé jmenovky bude originální obrázek a přání.

Přední strana

Zadní strana

dle času: Úloha – Interní a externí zařízení PC (Calc)

6. Operační systém Windows

Dotace: 2 hodiny

pojmy: Adresář, Složka, Soubor, Dokument

7. Klávesnice

Dotace: 2 hodiny

podrobné seznámení s tlačítky, základní klávesové zkratky

8. OpenOffice Calc

Dotace: 3 hodiny

sloučení buněk

Úloha – Křížovka

Úloha – Rozvrh hodin (Calc)

9. OpenOffice Impress (první seznámení s programem)

Dotace: 4 hodiny

textové editace, grafická úprava, vložení nového snímku

přechod snímku, časovač, vložení obrázku

Úloha – Osobní počítač (Impress)

(ukázky snímků z prezentace)

Úloha – Můj koníček (Impress)

10. Operační systémy

Dotace: 6 hodin

WINDOWS, LINUX, MS-DOS

Průzkumník Windows, Příkazový řádek, Malování, Poznámkový blok, Kalkulačka

řešení jednoduchých problémů s SW

Internetový prohlížeč (vyhledávání informací, relevantní zdroje dat)

formáty souborů: .jpg, .gif, .bmp, .doc, .xls, .txt

Cvičení 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7

11. Jednotky informace, tiskárny, BIOS

Dotace: 2 hodiny

bit, Byte, pixel, kB, MB, GB, TB

12. Historie internetu

Dotace: 4 hodiny

vznik a rozmach internetu

původní a současné využití internetu

internet jako komunikační nástroj (email, chat, telefon)

fulltextové i katalogové vyhledávače (upřesnění požadavku pomocí atributů)

Cvičení 6.1 a 6.2

Desatero bezpečného internetu

Praktické úlohy označené jako „Cvičení“ odpovídají cvičebnici „CVIČENÍ Z INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY“

z vydavatelství Computer Media s. r. o. od autora Pavla Navrátila.