Dopravní výchova ve 4. ročníku

Kurz Dopravní výchovy probíhající během roku zakončily třídy čtvrtého ročníku praktickým využitím znalostí na dopravním hřišti jako cyklisté.