Aktuální informace pro žáky 9. tříd a zájemce o studium na víceletých gymnáziích z 5. a 7. tříd

Předvyplněné přihlášky na střední školy obdrží žáci u výchovné poradkyně (v kanceláři zástupkyň školy) v pondělí 1. února 2021 od 7,45 do 14,00 hodin.

Vyplněné přihlášky – je nezbytné vyplnit přesný název školy, adresu školy, kód a název oboru, na který se žák hlásí – vrátí žák do školy do 12. února 2021 do 14,00. hod. Přihlášky potvrzuje ředitel školy. Žákům vrací přihlášky výchovná poradkyně nejpozději do 25. února 2021.

Potvrzenou přihlášku odevzdá žák nejpozději do 1. března 2021 do vybrané školy. Zápisový lístek bude u nás ve škole žákům vydán až po kladném rozhodnutí o přijetí na střední školu.

Mgr. Zuzana Mandausová, výchovná poradkyně