Zájezd Švýcarsko

Ve dnech 1. 5. – 5. 5. jsme se v početné skupině žáků 8. a 9. ročníků a v doprovodu paní učitelky Holubové, paní učitelky Kosové a pana učitele Makovského vypravili na poznávací zájezd do Švýcarska.

Naší první zastávkou bylo bavorské městečko Lindau ležící na břehu Bodamského jezera. Následovala cesta do Kostnice, kde jsme se vydali po stopách mistra Jana Husa. Viděli jsme např. Husův kámen, Husův dům či budovu koncilu. Den jsme zakončili vyhlídkovou trasou a plavbou lodí kolem Rýnského vodopádu.

Druhý den byl poněkud klidnější a uvolněnější. Po vydatné snídani jsme se jeli podívat do Ementálského údolí. V jedné z místních sýráren jsme absolvovali interaktivní prohlídku a napakovali batůžky zrajícím Ementálem. Poté nás čekal menší výlet přes vyhlídkovou horu Gurten s rozhlednou a bobovou dráhu až do hlavního města Bern.

Poslední den jsme se nechali vyvézt lanovkou na horu Pilatus, ze které jsme díky azurové obloze dohlédli až na vrcholky švýcarských alp a Luzernské jezero. Pokračovali jsme procházkou v Luzernu a sladkou tečkou na závěr byla zastávka v čokoládovně Maestrani.

Program na týden od 29. 5. 2023

Datum

Program na týden 29. 5. – 2. 6. 23 (Sudý)

Po 29. 5.

 • 2. – 3. VH – VII.C – PP – Nepijeme s rozumem – Jules a Jim, z.ú. – vyučující ve třídě

Út 30. 5.

St 31. 5.

 • od 10. 45 – II.ABC, III.ABC – Kostel Šimona a Judy – Karneval zvířat

Čt 1. 6.

 • II.ABC – plavání
 • od 9.00 – sportovní den pro žáky 2. st. – školní zahrada – organizuje p. uč. Vosátka a pí uč. Jakoubková

Pá 2. 6.

 • od 9.00 – Den dětí na školní zahradě pro 1.- 4. roč.– organizuje parlament
 • 8.00 – 13.00 – V. B – Krtkův svět
 • 8.00 – 13.00 – V. C – Strašidelné Staré Město – exkurze
 • cca 12.00 – I.ABC, II.ABC – odjezd na ŠvP – Janské Lázně Černá Hora

Z příštího týdne

 • středa 7. 6. – 1–5. VH – VI.B – Toulcův dvůr – doprovod pí uč. Zvěřinová a pí Vémolová
 • středa 7. 6. – 12.45 – schůzka školního parlamentu
 • pátek 9. 6. – 1–5. VH – VI.A – Toulcův dvůr – doprovod pí uč. Zvěřinová a pí Vémolová
 • pátek 9. 6. – cca 11.30 – 12.00 – I.ABC, II. ABC – příjezd ze ŠvP

Výběr semináře pro budoucí 8. třídy

Současní žáci 7. tříd si mohou nově zvolit jeden z nabízených seminářů na příští rok.

Výběr je následující: (1 volba ze 4 nabídek)

 • Historický seminář
 • Přírodovědné praktikum
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Mediální seminář

Žáci 7. tříd dostanou možnost se ve dnech 29. – 31. 5. 2023 přihlásit na vybraný seminář přes systém Edupage až do naplnění maximální kapacity 20 žáků na jeden předmět. Rodič přihlášení žáka potvrdí ve svém rodičovském účtu.