Být na chvilku paní učitelkou…

V pátek 28. dubna jsme si po domluvě s paní učitelkou připravily program pro spolužáky do hodiny literatury. Byl to náš nápad a paní učitelka souhlasila.

Musíme uznat, že obdivujeme naše učitele, protože je těžké udržet naši třídu v klidu. Většina žáků hezky a správně odpovídala na naše otázky, ale pár spolužáků dělalo hluk a to nás po celou dobu naši několikaminutové „výuky“ dost rušilo.

Ale nakonec jsme si to obě užily, líbilo se nám, že jsme si mohly na chvilku vyzkoušet „být učitelkami“.

Natálie Maříková, Kristýna Havlová, 6.B

Program na týden od 1. 5. 2023

Datum

Program na týden 1. 5. – 5. 5. 23 (Sudý)

Po 1. 5.

Státní svátek – Svátek práce

 • odjezd do Švýcarska – výběr žáků 8. a 9. tříd – doprovod paní uč. Holubová, paní uč. Kosová, p. uč. Makovský

Út 2. 5.

 • 9.40 – krátká schůzka účastníků zájezdu do Anglie pro 5. a 6. roč. – účast výběr žáků 5.ABC, 6.AB a pí uč. Šmahová, pí uč. Jasko, pí uč. Brychová – ve třídě 6.A

St 3. 5.

 • 7.00 – 13.30 – pohár rozhlasu – výběr žáků 6. – 9. tříd – doprovod p. uč. Vosátka a pí uč. Jakoubková
 • od 8.00 – do 11.25 – VIII. B – PH SPŠD, a.s., Moravská 3, Praha 2 – návrat na 5.VH – doprovod pí uč. Jenčíková (sraz před školou 7.30)
 • 12.45 – schůzka školního parlamentu – třída I.A

Čt 4. 5.

 • II.ABC – plavání
 • odjezd do Anglie – výběr žáků 5. a 6. tříd – doprovod pí uč. Šmahová, pí uč. Brychová, pí uč. Jasko
 • 9.00 – V.ABC – Anglické divadlo – Reduta – doprovod třídní učitelé (návrat na 4. VH)

Pá 5. 5.

 • návrat v ranních hodinách ze Švýcarska k budově školy
 • 9.00 – 11.00 – II.A – Toulcův dvůr

Z příštího týdne

 • pondělí 8. 5. – Státní svátek – Den vítězství
 • úterý 9. 5. – 1. – 2. VH – náslech SPC ve třídě VIII.A
 • úterý 9. 5. – 9.00 – VII. ABC – Anglické divadlo Reduta – doprovod pí uč. Jenčíková, pí uč. Školná a pí uč. Pelešková (návrat na 4. VH)
 • středa 10. 5. – 9.00 – VIII. AB a IX.AB – Anglické divadlo Reduta – doprovod pí uč. Kosová, pí uč. Jenčíková, pí uč. Školná, p. uč. Vosátka (návrat na 4. VH)
 • čtvrtek 11. 5. – ŠD 2., 3., 7., a 8. odd. – Povídání o včelkách
 • pátek 12. 5. – 9.00 – 12. 00–V.C – Hvězdárna Petřín
 • pátek 12. 5. – II.AB – výstaviště – Svět knihy

Vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky

Už zítra 28. 4. pošle Cermat vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky na příslušné školy a ty pak mohou začít vyhlašovat pořadí přijatých uchazečů.

Některé školy to stihnou ještě v pátek 28. 4. 2023, některé to zvládnou v průběhu prodlouženého víkendu, některé až 2. nebo 3. května.

Protože v letošní roce byl velký počet deváťáků, počítejte s možností zúčastnit se i druhého kola přijímacího řízení, které si vyhlašuje už každá škola sama (tedy není jasně daný žádný jednotný termín ani podmínky přijímaček). Pokud máte zájem o další předvyplněné přihlášky, přijďte si pro ně do kanceláře zástupkyně ředitele ještě tento týden.

Zápisové lístky budu vzhledem ke zvýšenému zájmu rodičů vydávat u sebe v kanceláři již tento pátek během dopoledne, přineste si vhodné desky.

Zuzana Mandausová

PROJEKTOVÝ DEN – „POCHOP“ (POznej, CHraň, OPatruj)

V pondělí 24. dubna se žáci prvních a třetích ročníků zúčastnili projektového dne „POCHOP“, během kterého se seznámili s liškou Coco, vlkem „Ňuníkem“, přírodninami a s některými ptáky ze skupiny sov a dravců.

Program dne:
1. E-liška
2. Tajemství lesa
3. Kdo chce s vlky výti
4. Dravci a sovy

Den jsme si moc užili, přestože nám počasí nepřálo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o přírodě kolem nás.