Divadelní představení „Klára 3847“

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 naše třída 9.A a 9.B navštívila divadlo U Hasičů a zhlédli jsme představení, které se týkalo druhé světové války a holocaustu. Do divadla nás doprovodila paní uč. Pelešková a paní uč. Šilerová. Příběh vypráví o dívce jménem Klára, která se spolu s rodinou dostala do koncentračního tábora v Osvětimi. Představení bylo zajímavé, hodně emotivní a dozvěděli jsme se i něco nového. Příběh byl pravdivý, velmi silný, smutný… Návštěva divadla byla tematická, protože 27. 1. si připomínáme den památek obětí holocaustu. Příběh se nám líbil a těšíme se na další návštěvu divadla.

Dominika Buchtová a Ema Sýkorová 9.A

ODVOLÁNÍ – info pro 9. třídy

Odvolání je třeba podat písemně. Můžete ho napsat a poslat hned, jak zjistíte, že jste pod čarou nebo počkat, až dostanete poštou písemné vyrozumění o nepřijetí. (Od doručení dopisu s rozhodnutím o nepřijetí máte 3 pracovní dny na podání odvolání.)

Za nezletilého uchazeče podává odvolání jeho zákonný zástupce.

Má smysl se odvolávat?

V případě, že jste se na školu nedostali a skončili jste takzvaně pod čarou, můžete se odvolat. Rozhodně to má smysl, protože mezi přijatými (nad čarou) bude nejspíš několik těch, kteří se dostali i na druhou školu, kam se hlásili, a protože mají jen jeden zápisový lístek, mohou se zapsat jen na jednu z nich. Tedy na té druhé škole se tím pádem jejich místo uvolní a „čára“ se posune níž.

Co musí odvolání obsahovat

Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

 1. Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.
 2. Datum
 3. Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
 4. Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka
 5. Adresu, kam má být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

Možný vzor textu odvolání najdete zde https://bit.ly/2PQzL2W

Jak odvolání podat

Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).

A jak je to se zápisovým lístkem, pokud se odvoláváte?

Na jednu školu jsem se dostal, ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“

Na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. To proto, abys měl toto místo jisté – pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že na ni nastoupit nechceš a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou.

Zápisový lístek – info pro 9. třídy

Všichni žáci devátých tříd podali přihlášky ke vzdělávání ve SŠ, SOŠ a SOU.

Po kladném rozhodnutí o přijetí, obdrží žák v naší škole jeden zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek odevzdá řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí (do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu).

V případě rozhodnutí o nepřijetí, podává žák odvolání proti rozhodnutí a má možnost podat neomezené množství přihlášek do škol, které vypisují druhá a třetí kola přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne v kanceláři výchovné poradkyně.

Program na týden od 30. 1. 2023

Datum

Program na týden 30. 1. – 3. 2. 23 (lichý)

Po 30. 1.

 • 5.VH – biologická olympiáda (1. část) – učebna přírodopisu – organizuje pí uč. Zvěřinová a pí uč. Kosová – seznam účastníku ve sborovně na nástěnce
 • 16.30 – třídní schůzka pro rodiče předškoláků -MŠ Rembrandtova

Út 31. 1.

 • ROZDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z VYSVĚDČENÍ – poslední dopolední vyučovací hodina dle rozvrhu

St 1. 2.

 • 12.45 – schůzka školního parlamentu – ve třídě 1. A – organizuje pí uč. Menčíková

Čt 2. 2.

 • II. ABC – plavání
 • 3.VH – biologická olympiáda (2. část) – učebna přírodopisu – organizuje pí uč. Zvěřinová a pí uč. Kosová – seznam účastníku ve sborovně na nástěnce

Pá 3. 2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Z příštího týdne

 • pondělí 6. 2. – pátek 10. 2. – JARNÍ PRÁZDNINY
 • pondělí 13. 2. – PPP ve škole
 • pondělí 13. 2. – 3. VH – IX.AB – PP – Kriminalita mládeže – police ČR
 • úterý 14. 2. –16.30 – třídní schůzka pro rodiče předškoláků – MŠ Štěchovická
 • středa 15. 2. – od 8.00 – do 11.25 – IX. A – PH – SPŠD, a.s., Moravská 3, Praha 2 – návrat na 5.VH – doprovod p. uč. Vosátka a paní uč. Školná (sraz před školou 7.30)
 • středa 15. 2. – od 10.00 – návštěva dětí z MŠ Štěchovická
 • středa 15. 2. – 17.00 – schůzka LVK – pro rodiče žáků VII. ABC
 • čtvrtek 16. 2. – od 13.30 – pro předškoláky – škola nanečisto
 • pátek 17. 2. – PP – společnost Jules a Jim, z. ú. ve třídách:
  • 2. -3. VH – IV.A – Šikana a kyberšikana
  • 1. – 2. VH – VI.B – Típni to
  • 3. – 4. VH – VI.A – Típni to

Změna kódu banky na ../5500

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, došlo na konci roku 2022 k překlopení Equa bank na Raiffeisenbank a od 14. 11. 2022 začal platit nový kód banky Raiffeisenbank 5500 i pro původní účty Equa bank. Až do 15. 5. 2023 budou fungovat oba kódy (5500 i 6100) souběžně. Nejpozději do tohoto termínu je potřeba upravit veškerá nastavení týkající se plateb do školní online pokladny a používat již jen kód 5500. Děkujeme za pochopení.

 Číslo účtu školní online pokladny (ŠOP):  8293727495/5500