TABLA DEVÁTÝCH TŘÍD

Se závěrem roku se u vstupu do školy objevují tabla vytvořená žáky, kteří letos opouštějí naši školu. Tvůrci ze všech tří letošních „devítek“ nás opravdu mile překvapili. Musíme je pochválit za originalitu, vtip i precizní technické zpracování, budou inspirací i pro ostatní žáky.
Žákům devátých tříd přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu na nových školách!

Krtkův svět

V úterý 28. 6. se třídy 1. ABC, přípravná třída a 2.C vypravily do Krtkova světa. I přes nepříznivou předpověď počasí se nebály vyrazit a udělaly dobře. Nakonec vůbec nepršelo a areál byl skoro celý jen pro ně! Děti si užily spoustu zábavy.

Hodina tenisu

V posledním týdnu před prázdninami se děti z 1. tříd zúčastnily hodiny tenisu v klubu TJ Solidarita. Děti byly rozděleny na několik skupin a mohly si tak vyzkoušet s trenéry základy tenisu. Těšíme se na další spolupráci a všem děkujeme za fajn dopoledne.