Ukliďme Česko – pomůžeme uklidit okolí naší školní zahrady

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola se v sobotu 2. 4. 2022 zapojí do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Sraz účastníků bude ve 13:00 hodin před vchodem do školy. Uvítáme zapojení žáků, rodičů, učitelů a kohokoliv dalšího, kdo má zájem, aby okolí naší školy a školní zahrady bylo o chlup hezčí.

Pokud se chcete akce zúčastnit, prosím, napište mi na mail: pavel.hajek@zs-vrybnickach.cz, pro každého přihlášeného dobrovolníka bude zajištěn pytel na odpad, pracovní rukavice a na závěr na Vás bude čekat zasloužený špekáček, který si opečeme na školní zahradě.

Odvoz odpadu zajišťuje MČ Praha 10 a akci jako komunitně osvětové setkání podporuje EU a hl. m. Praha. Web akce

Návštěva polytechnického hnízda

S podporou projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 navštívili žáci naší školy polytechnické hnízdo na Středním odborném učilišti gastronomie U Krbu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050, Příjemce dotace – Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, www.praha10.cz

Program na týden od 28. 3. 2022

Datum

Program na týden 28. 3. – 1. 4. 22 (Lichý)

Po 28. 3.

 • od 9.00 – 13.00 – VIII. B – polytechnické hnízdo – gastronomie – SOU gastronomie U Krbu – doprovod pí Vacovská a pí Vémolová
 • od 18.00 – udělení Ceny bratří Čapků – Vršovický zámeček, Praha 10 – účast p. uč. Vosátka

Út 29. 3.

 • ovoce do škol – výdej o velké přestávce ve vestibulu školy – organizuje p. školník
 • od 13.00 – Bibliobus ve škole
 • den otevřených dveří:
  • 9.00 – 11.00 – prohlídka školy, možnost nahlédnout do výuky, případné setkání s vedením školy
  • 14.00 – 16.00 – prohlídka školy, případné setkání s vedením školy

St 30. 3.

 • ŠD – šachový turnaj – společné hry

Čt 31. 3.

 • II.ABC – plavání
 • 8.30 – olympiáda z českého jazyka – ZŠ U Roháčových kasáren – účast 2 žáci z IX.C, doprovod pí Vacovská
 • od 18:00 – akce školní knihovny – Noc s Andersenem – vybraní žáci 2. a 3. tříd
Pá 1. 4.
 • náslechová praxe studentů Pedf UK na 1. a 2. stupni
 • I.ABC – Přerov nad Labem – Polabský skanzen

Z příštího týdne

 • pondělí 4. 4. – 13.00 – PPP ve škole
 • úterý 5. 4. – 14.00 – 18.00 – zápis do prvních tříd
 • středa 6. 4. – 12.45 – schůzka školního parlamentu ve třídě III.A
 • středa 6. 4. – 14.00 – 18.00 – zápis do prvních tříd
 • pátek 8. 4. – 8.00 – 12.35 – II. ABC – Velikonoce, zámek Loučeň

Jarní nabídka knížek z nakladatelství Albatros, Fragment a Grada

Milí rodiče, děti ….. všichni příznivci knížek

Opět je tu nová jarní nabídka z nakladatelství Albatros, Fragment a Grada.

Katalogy byly dětem rozdány a objednávat můžete prostřednictvím objednávkových formulářů (na konci katalogu), nebo mailem – olga.liskova@zs-vrybnickach.cz do 28.3.2022.

Vyplněnou objednávku odevzdejte mně (v družině, ve školní knihovně – v pondělí a ve středu o velké přestávce), nebo vhoďte do „Liščí schránky“ na sloupu u knihovny.

Budete–li chtít knihu jako dárek, napište raději mail a označte jako překvapení

S pozdravem, Olga Lišková