První seznámení s naší školou

Proč si vybrat naši školu?
 • posilujeme výuku anglického jazyka již od 1. ročníku (vše k zápisu)
 • nabízíme vzdělávání v přípravné třídě
 • v rámci projektů poskytujeme doučování zdarma
 • nabízíme velké množství zájmových kroužků (více)
 • oceníte klidné a příjemné prostředí školy
 • naši absolventi vykazují vysokou úspěšnost při studiu na víceletých gymnáziích, středních školách, odborných učilištích
 • máme dobré dopravní spojení ke škole
 • součástí naší školy je moderní jídelna (výběr ze dvou jídel)
 • máme vlastní knihovnu
Vedeme žáky ke sportu
 • pěstujeme u žáků vztah k zdravému životnímu stylu a sportu
 • naši žáci mohou využívat dvě tělocvičny a moderní areál školního hřiště
 • pořádáme školy v přírodě pro 1. stupeň, adaptační kurzy pro nově vzniklé kolektivy, lyžařské výcvikové kurzy
Na čem nám záleží
 • jsme fakultní škola, předáváme žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
 • klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny
 • výuka probíhá v kmenových třídách (zpravidla ve dvou a třech paralelních třídách) a odborných učebnách (fyzika, přírodopis, chemie, hudební a výtvarná výchova, cvičná kuchyně, dílna, keramika)
 • spolupracujeme s pražskými základními a mateřskými školami
 • aktivní spolupráce s rodiči našich žáků