Úklid moří a oceánů – poděkování 6.B

Milí žáci, vážení rodiče,

třída 6. B se rozhodla o Vánocích udělat dobrý skutek a vybrali jsme si podporu projektu #TeamSeas, jehož cílem je úklid moří a oceánů od člověkem vytvořených odpadů.

V prosinci a v lednu proběhla sbírka, do které se zapojily všechny třídy 1. a 2. stupně a vybralo se krásných 4 148 Kč! 🙂 Všem, kteří přispěli, tímto moc děkujeme!

  1. B & Gabriela Zvěřinová

Informace k testování od 24. 1. 2022

1. Testování všech žáků a žákyň i zaměstnanců školy antigenními testy bude provedeno v pondělí 24. 1. 2021.

Jak bude vypadat testování si můžete prohlédnout zde:

2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 72hodin PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 24 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.

3. Při testování žáků přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníků je možná osobní přítomnost a asistence zákonného zástupce. V tomto případě však žádáme rodiče o zvážení této možnosti, neboť testování bude probíhat přímo ve třídách.

4. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka, uvedená v bodě 2, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.

5. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, informuje o této skutečnosti ředitele školy, jeho nepřítomnost ve škole bude řešena individuálně a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.

6. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami, uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu v místnosti určené pro testování.

Program na týden od 24. 1. 2022

Datum

Program na týden 24. 1. – 28. 1. 22 (Sudý)

Po 24. 1.

  • 3. a 4. vyuč. hod. – vybraní žáci 8. a 9. roč. – školní kolo olympiády z Čj – organizuje paní uč. Pelešková a pí uč. Šillerová

Út 25. 1.

St 26. 1.

  • 14.30 – KMD – Divadlo ABC – Vojna a Mír -doprovod pí uč. Šillerová, pí uč. Jenčíková

Čt 27. 1.

  • II. ABC – plavání

Pá 28. 1.

Z příštího týdne

  • pondělí 31. 1. – zkrácené vyučování – rozdávání výpisů vysvědčení: 1. st. – 4 vyuč. hodiny; 2. st. – 5 vyuč. hodin (5. vyučovací hodina – třídní učitelé ve své kmenové třídě)
  • úterý 1. 2. – od 13.00 – Bibliobus ve škole
  • středa 2. 2. – schůzka školního parlamentu
  • pátek 4. 2. – POLOLETNÍ PRÁZDNINY