Informace k testování od 31. 1. 2022

1. Testování všech žáků a žákyň i zaměstnanců školy antigenními testy bude provedeno v pondělí 31. 1. 2022.

Jak bude vypadat testování si můžete prohlédnout zde:

2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 72hodin PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 24 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.

3. Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Toto potvrzení je nutné škole doložit.

4. Při testování žáků přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníků je možná osobní přítomnost a asistence zákonného zástupce. V tomto případě však žádáme rodiče o zvážení této možnosti, neboť testování bude probíhat přímo ve třídách.

5. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka, uvedená v bodě 2 nebo 3, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.

6. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, informuje o této skutečnosti ředitele školy, jeho nepřítomnost ve škole bude řešena individuálně a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.

7. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami, uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu v místnosti určené pro testování.

Program na týden od 31. 1. 2022

Datum

Program na týden 31. 1. – 4. 2. 22 (Lichý)

Po 31. 1.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků a všech zaměstnanců školy
 • ovoce do škol – výdej o velké přestávce ve vestibulu školy – organizuje p. školník
 • 3. a 4. vyuč. hod. – vybraní žáci 8. a 9. roč. – školní kolo olympiády z Čj – organizuje paní uč. Pelešková a pí uč. Šillerová
 • zkrácené vyučování – rozdávání výpisů vysvědčení:
  • 1. st. – 4 vyuč. hodiny;
  • 2. st. – 5 vyuč. hodin (5. VH – třídní učitelé ve své kmenové třídě)

Út 1. 2.

 • od 13.00 – Bibliobus ve škole

St 2. 2.

 • 12.45 – schůzka školního parlamentu ve třídě III. A – organizuje pí uč. Bláhová a pí uč. Slánská

Čt 3. 2.

 • II. ABC – plavání

Pá 4. 2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Z příštího týdne

 • pondělí 7. 2. – 13.30 – 1. stupeň – Zlatý úhoř – organizuje parlament