Informace k testování od 3. 1. 2022

1. Testování všech žáků a žákyň školy antigenními testy bude provedeno v termínech 3. a 6. ledna 2022.

Jak bude vypadat testování si můžete prohlédnout zde:

2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 72hodin PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 24 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.

3. Při testování žáků přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníků je možná osobní přítomnost a asistence zákonného zástupce. V tomto případě však žádáme rodiče o zvážení této možnosti, neboť testování bude probíhat přímo ve třídách.

4. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka, uvedená v bodě 2, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.

5. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, informuje o této skutečnosti ředitele školy, jeho nepřítomnost ve škole bude řešena individuálně a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.

6. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami, uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu v místnosti určené pro testování.

Program na týden od 20. 12. 2021

Datum

Program na týden 20. 12. – 24. 12. 21 (lichý)

Po 20. 12.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků
 • pondělí 20. 12. – 8.00 – 12.00 – IV.A – Vánoce na statku – Toulcův dvůr

Út 21. 12.

 • 13. 00 – Bibliobus ve škole

St 22. 12.

 • 8.45 – 12.45 – III.ABC – Jak jsem se ztratil, Divadlo v Dlouhé – začátek představení v 10.00
 • středa 22. 12. – zkrácené vyučování:
  • 1. stupeň – 1. – 4. vyuč. hod.
  • 2. stupeň – 1. – 5. -vyuč. hod. (4. a 5. vuč. hod.- besídka ve třídách)

Čt 23. 12.

 • Vánoční prázdniny

Pá 24. 12.

 • Štědrý den

Z příštího týdne

 • od 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – Vánoční prázdniny
 • pondělí 3. 1. 2022 – nástup do školy – začínáme lichým týdnem
 • úterý 4. 1. – 13. 00 – Bibliobus ve škole

Lyžařský výcvikový kurz

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na nejistý vývoj a nepředvídatelnost situace nebudeme v tomto školním roce realizovat lyžařský výcvikový kurz.

S přáním klidného adventu

Luděk Doležal

Literátně-výtvarná soutěž „ ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“

Krajské ředitelství policie České republiky v Praze vyhlásilo literárně-výtvarnou soutěž na téma „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“.
Této soutěže se zúčastnili žáci 5.A a 5.B. Povedlo se jim napsat spoustu krásných příběhů a nakreslit moc pěkné obrázky. Umístili se na prvních třech místech v několika kategoriích.
V minulých dnech se do školy dostavili zástupci policie České republiky a z rukou kapitánky PhDr. Ivety Nácovské převzali ocenění žáci krásné ceny.
Všem žákům, kteří přispěli do této soutěže, moc děkujeme.
VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!