Turnaj 2. stupně ve stolním tenisu

V pondělí 25. 10. 2021 se uskutečnil turnaj žákyň a žáků 2. stupně ve stolním tenisu. Po strhujících bitvách se na 1. místě umístila Nikol J., na 2. místě Tomáš K. a na 3. místě Honza L., kteří obdrželi krásné ceny.

Přinášíme vám také rozhovor s vítězkou turnaje, který vedl Kryštof J. :

Jak se ti hrálo?

„Dobře, akorát jsem prohrála 4 hry na začátku“.

Jak jsi se připravovala?

„Trénovala jsem pár dnů před turnajem + hraji profesionálně tenis“

Kdyby byla možnost, hrála bys příští rok?

Ano“

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník tohoto turnaje.

Jolana Bláhová a Karolína Slánská

Informace k testování – listopad 2021

1. Testování žáků a žákyň školy antigenními testy bude provedeno v termínech 8. a 15. listopadu 2021.

Jak bude vypadat testování si můžete prohlédnout zde:

2. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí kopie certifikátu o provedené vakcinaci dítěte.

3. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény, a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí potvrzení.

4. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.

5. Při testování žáků přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníků je možná osobní přítomnost a asistence zákonného zástupce. V tomto případě však žádáme rodiče o zvážení této možnosti, neboť testování bude probíhat přímo ve třídách.

6. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka, uvedená v předchozích bodech 2, 3 nebo 4, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.

7. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, informuje o této skutečnosti ředitele školy, jeho nepřítomnost ve škole bude řešena individuálně a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.

8. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami, uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu v místnosti určené pro testování.