Vycházka na Karlštejn

Dne 2. listopadu se třída 7.B. vypravila ranním vlakem na Karlštejn. Dějepisně-zeměpisná vycházka započala výstupem nahoru na hrad. Tam jsme absolvovali prohlídku a naučili se vyjmenovat všechny manželky Karla IV., zjistili jsme jak byl hrad chráněn a čím je hrad tak významný. Po krátké svačině na nádvoří jsme vyrazili pěšky směr Srbsko. Cestou jsme si všímali starých lomů, podzimní krajiny a anglicky a německy jsme pojmenovávali věci kolem sebe. Krátce po poledni jsme už v Srbsku stihli chytit vlak a vrátit se do Prahy. Třída má fajn společný zážitek a těší se na další společnou cestu mimo zdi školy.

Informace k testování – listopad 2021

1. Testování žáků a žákyň školy antigenními testy bude provedeno v termínech 22. a 29. listopadu.

Jak bude vypadat testování si můžete prohlédnout zde:

2. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí kopie certifikátu o provedené vakcinaci dítěte.

3. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény, a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí potvrzení.

4. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 72hodin PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 24 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.

5. Při testování žáků přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníků je možná osobní přítomnost a asistence zákonného zástupce. V tomto případě však žádáme rodiče o zvážení této možnosti, neboť testování bude probíhat přímo ve třídách.

6. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka, uvedená v předchozích bodech 2, 3 nebo 4, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.

7. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, informuje o této skutečnosti ředitele školy, jeho nepřítomnost ve škole bude řešena individuálně a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.

8. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami, uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu v místnosti určené pro testování.

Program na týden od 15. 11. 2021

Datum

Program na týden 15. 11. – 19. 11. 21 (sudý)

Po 15. 11.

Út 16. 11.

St 17. 11.

 • státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Čt 18. 11.

Pá 19. 11.

Připomínky
 • Vánoční koncert (15. 12. 2021) – zrušeno
 • Vánoční kavárna – komunitní setkání (21. 12. 2021.) – zrušeno

Z příštího týdne

 • úterý 23. 11. – Bibliobus ve škole
 • středa 24. 11. – I. A,B,C – Divadlo S + H
 • středa 24. 11. – 17.00 – informativní třídní schůzky – ZRUŠENO – vzhledem k epidemiologické situace
 • středa 24. 11. – I. stupeň zahájení tripartit (od 24. 11. – 5. 12. 2021)
 • středa 24. 11. a středa 1. 12. – od 16.00 – 18.00 – II. stupeň – konzultace pro rodiče
 • čtvrtek 25. 11. – veletrh škol – Schola Pragensis – jen online: https://www.scholapragensis.cz/jnp/cz/index.html
 • pátek 26. 11. – IV. B,C – Divadlo U Hasičů – Vánoce s Poutníky

Vánoční nabídka knížek – zima 2021

Milí rodiče, děti….. všichni příznivci knížek

Nabídka vánočních katalogů z nakladatelství Albatros, Fragment a Grada je tu!

Během pondělí 8.11. budou katalogy rozdány dětem (nyní jsem zapojila i malé čtenáře z prvních tříd), ale můžete si katalogy prohlédnout i on line:

Pohádková školka ZIMA 2021/2022 – katalog
Knižní klub Fragment – katalog Vánoční čtení 2021
Klub mladých čtenářů Albatros – katalog Vánoce 2021
Dětský knižní klub Grada – zima 2021

Objednávejte do 18.11. 2021 odevzdáním vyplněné objednávky mně, NOVĚ do schránky s liškou na sloupu u knihovny (můžete i v knihovně – pondělí a středa – o velké přestávce), nebo mailem – olga.liskova@zs-vrybnickach.cz

Budete–li chtít knihy jako dárek, napište raději mail a označte jako překvapení!

S pozdravem, Olga Lišková

Program na týden od 8. 11. 2021

Datum

Program na týden 8. 11. – 12. 11. 21 (Lichý)

Po 8. 11.

 • 1. vyuč. hod. – testování žáků
 • ovoce do škol – výdej o velké přestávce ve vestibulu školy – organizuje p. školník
 • 8.55 – 9.55 – IV. ABC – interaktivní představení Lenka and the Tea Witch – velká tělocvična
 • 10.45 – 11.45 – V. ABC – interaktivní představení Lenka and the Tea Witch – velká tělocvična
Út 9. 11.
 • 8.00 – 9.00 – I. ABC – interaktivní představení Lenka and the Tea Witch – velká tělocvična
 • 10.00 – 11.00 – II. ABC – interaktivní představení Lenka and the Tea Witch – velká tělocvična
 • 11.30 – 12.30 – III. ABC – interaktivní představení Lenka and the Tea Witch – velká tělocvična
 • 13.00 – Bibliobus ve škole

St 10. 11.

 • 13.00 – pracovnice PPP ve škole, organizuje VP Z. Mandausová

Čt 11. 11.

 • II. ABC – plavání
 • náslech SPC ve třídě IX. A
 • 11.00 – VI. ABC – Vzdělávací koncert ČF, Rudolfinum – doprovod p. uč. Makovský (VI.A), pí uč. Sotlová (VI.B), pí uč. Pelešková (VI.C)

Pá 12. 11.

 • II.ABC – Divadlo S+H – Hurvínkovo přání

Z příštího týdne

 • středa 17. 11. – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii