Informace k testování 1. – 9. září 2021

 1. Testování žáků, žákyň školy antigenními testy bude provedeno ve středu 1. 9. (u žáků přípravné třídy a 1. tříd ve čtvrtek 2. 9.), v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021.

Jak bude vypadat testování si můžete prohlédnout zde:

 1. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí kopie certifikátu o provedené vakcinaci dítěte.
 1. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény, a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí potvrzení.
 1. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeném na certifikovaném odběrovém místě.
 1. Testování žáků přípravné třídy a 1. tříd, za možné asistence rodičů, bude 2. 9. probíhat na zahradě školy, případně v přilehlých prostorách takto:
 • přípravná třída a 1. A – v 7:45
 • třídy 1. B a 1. C – v 8:10

Při dalších termínech testování bude zvolen postup a místo dle průběhu a zkušeností z 2. 9.

 1. Při testování žáků 2. a 3. ročníků je možná osobní přítomnost a asistence zákonného zástupce. V tomto případě však žádáme rodiče o zvážení této možnosti, neboť testování bude probíhat přímo ve třídách.
 1. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka, uvedená v předchozích bodech 2, 3 nebo 4, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.
 1. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, informuje o této skutečnosti ředitele školy, jeho nepřítomnost ve škole bude omluvena a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.
 1. Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami, uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu v místnosti určené pro testování.

Směrnice ředitele školy ke stažení v PDF

Program na týden od 1. 9. 2021

Datum Program na týden 1. 9. – 3. 9. (Lichý)
St  1. 9.

 

 

 • v 8.00 – slavnostní zahájení nového školního roku 2021/ 2022, jedna vyučovací hodina – testování žáků
 • v 9.00 – slavnostní zahájení školního roku pro první třídy a přípravnou třídu na zahradě školy
 • v 10.00 – třídní schůzka I. ABC, přípravná třída (děti mohou jít do ŠD)
 • výdej obědů od 11.30 do 14.00
Čt  2. 9.

 

 

 • první třídy a přípravná tř. – dvě vyučovací hodiny do 9.40 – testování žáků (dle informace na webu)
 • první stupeň – čtyři vyučovací hodiny do 11.40, druhý stupeň – pět vyučovacích hodin do 12.35 – (třídnické práce)
 • zahájení plaveckého výcviku II. ABC, bazén Hostivař (časy zahájení plavání budou po celý školní rok stejné):
  • od 9.00 – II. BC
  • od 9.45 – II. A
 • vydávání učebnic dle rozpisu ve sborovně
 • 16.30 – VI. ABC – informativní třídní schůzka, AK
Pá  3. 9.

 

 

 • první třídy a přípravná tř.- tři vyučovací hodiny do 10.40
 • první stupeň – čtyři vyučovací hodiny do 11.40,
 • druhý stupeň – pět vyučovacích hodin do 12.35 – (třídnické práce)
 • vydávání učebnic dle rozpisu ve sborovně
Z příštího týdne

 

 

 

 • výuka dle rozvrhu
 • odpolední vyučování (ÚT) – sudý – lichý týden dle kalendáře
 • 6. 9. – 9. 9. výjezdový AK VI. ABC – Vysočina Tří Studně (před odjezdem testování žáků) – doprovod pí uč. Zvěřinová (vedoucí kurzu),        p. uč. Makovský, pí uč. Pelešková, pí Boková (zdravotník), pí Jakoubková (AP, noční vychovatelka), pí psycholožka Hruškovičová, instruktoři ze společnosti Marimar s.r.o.
 • 6. 9. – 9. 9. – informativní třídní schůzky pro       2 – 5- roč. a 7. – 9. roč.

Adaptační kurz pro 6. třídy

Vážení rodiče,

v termínu 6. – 9. 9. 2021 se bude realizovat adaptační kurz 6. tříd v areálu DDM Praha 10 – Dům UM ve Třech Studních na Vysočině (http://www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-tri-studne).

Do 1.9.2021 prosíme o zaplacení příspěvku na realizaci pobytu ve výši 2250,- Kč na účet školy: 2000737319/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte: AK – jméno a příjmení svého dítěte.

Absolvování adaptačního kurzu, který je součástí realizace Minimálního preventivního programu školy, je nezbytné pro tvorbu funkčního kolektivu Vašich dětí. Na kurz budou navazovat v průběhu školního roku další preventivní programy. Informace k odjezdu naleznete na webu školy (ke stažení bezinfekčnost, doporučení dětského lékaře) a na informativních třídních schůzkách 2.9.2021 od 16,30 hod.

S přáním krásného dne

Luděk Doležal

Příloha: Informace o adaptačním kurzu ke stažení v PDF

Posudek lékaře ke stažení v PDF nebo Wordu

Bezinfekčnost v PDF nebo Wordu