Výuka v období od 1. 2. do 14. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 1. 2. do 14. 2. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) ve škole je povolena osobní přítomnost:

  • žáků přípravné třídy,
  • žáků 1. a 2. ročníků.

Žáci dalších ročníků se vzdělávají distančním způsobem.

2) Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím).

3) V prezenční výuce jsou zapovězeny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou)

4) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

5) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

6) Žáci na distančním vzdělávání (3. – 9. ročník) si mohou vyzvedávat obědy v čase od 12:00 do 14:00 na rampě jídelny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy

Hodnocení v 1. pololetí a použití Google Učebny od 1. 2. 2021 pro 2. stupeň

Vážení žáci, rodiče,

všichni žáci 3. – 9. tříd dostanou své výpisy z vysvědčení od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku.

K dnešnímu dni 28. 1. 2021 je v aplikaci DM software přístupná klasifikace výsledků vzdělávání za 1. pololetí a bude viditelná až do 1. 3. 2021. Žáci 1. stupně obdrží od svých třídních učitelek rovněž krátké slovní hodnocení.

Po přihlášení do aplikace dm najdete pololetní hodnocení, když kliknete v nabídce nahoře na „Hodnocení“, dále „Výpisy hodnocení“ a „Hodnocení žáka/studenta“. Uvidíte tabulku, kde v posledním modrém sloupci označeném „Uz.“ se zobrazuje výsledná známka v 1. pololetí.

Informace pouze pro žáky 2. stupně

Současně Vás chceme informovat, že od 1. února 2021 budou všichni učitelé na 2. stupni používat Google Učebny na školních účtech kromě videospojení i k zadávání úkolů a projektů pro žáky 2. stupně. Ve svých Google Učebnách tak najdete vše, co do teď bylo zveřejňováno na online nástěnce http://rybnickyonline.cz/ a tato nástěnka bude dále sloužit už jen pro 1. stupeň.

S přáním pevného zdraví

ZŠ V Rybníčkách

Informace k zápisu 2021/2022

Vážení rodiče,

v přiloženém PDF souboru najdete seznam přijatých žáků dle unikátního registračního čísla, které jste obdrželi při elektronické registraci jako odpověď na svůj email.

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby se ve dnech 5. – 7. 5. v čase od 9:00 do 15:00 dostavili do školy k převzetí rozhodnutí o přijetí.

V polovině června předpokládáme setkání našich nových žáků i rodičů na zahradě školy. Sledujte prosím webové stránky, termín upřesníme.

Všechny informace k zápisu:

Aktuální informace k zápisu 2021/2022 z března 2021 ke stažení

Kritéria přijímání žáků ke stažení
Seznam spádových ulic ke stažení
GDPR při zápisu ke stažení
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ke stažení
Informace k přípravné třídě ke stažení
Oblasti sledované při prezenčním zápisu 2021/22 ke stažení

Nová nabídka pro příznivce knížek

Milí rodiče, děti…. všichni příznivci knížek

Je tu opět nabídkový katalog z nakladatelství Grada a výprodejový i vánoční katalog z nakladatelství Albatros.

Vzhledem k současné situaci jsou katalogy ve dvojí formě: elektronický – viz odkaz níže a papírový, který obdržely děti přítomné ve škole a pro ostatní je k vyzvednutí ve vestibulu školy.

Tentokrát 2 termíny objednávek:

Superrychlý (vzhledem k výprodejovému katalogu) – do 28.1. 2021

A normálnído 5.2. 2021

Elektronická verze katalogů:

Objednávky můžete odevzdávat osobně, do zelené krabice ve vestibulu školy, nebo poslat mailem na liskova.rybnicky@seznam.cz

S pozdravem

Olga Lišková

Organizace výuky od 25. do 28. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 25. 1. do 28. 1. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) ve škole je povolena osobní přítomnost:

  • žáků přípravné třídy,
  • žáků 1. a 2. ročníků.

Žáci dalších ročníků se vzdělávají distančním způsobem.

2) Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím).

3) V prezenční výuce jsou zapovězeny sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou)

4) Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude realizována ranní a večerní družina. Školní družina bude otevřena v omezeném režimu denně od konce výuky do 16:30.

5) Všichni účastníci vzdělávání mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

6) Žáci na distančním vzdělávání (3. – 9. ročník) si mohou vyzvedávat obědy v čase od 12:00 do 14:00 na rampě jídelny.

V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy