Zrušení některých kroužků

Vážení rodiče,

s ohledem na situaci jsou v 1. pololetí  zrušeny všechny školou organizované sportovní kroužky. Ostatní školní kroužky budou otevřeny, účast na nich však bude možná pouze s rouškou.

Přihlášením na kroužek akceptujete podmínku nošení roušek během pobytu Vašeho dítěte na kroužku.

Pokud jste již za sportovní kroužek zaplatili, budou Vám peníze vráceny vedoucím kroužku.

S přáním pevného zdraví

Luděk Doležal

Informace k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

dle  zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů může škola přejít na distanční vzdělávání pouze v následujícím případě:

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.“

Z výše uvedeného vyplývá, že škola nemůže sama o své vůli, nebo na žádost zákonných zástupců přejít z denní na dálkovou formu vzdělávání.

V případě nepřítomnosti žáků z nejrůznějších příčin postupujeme dle pravidel pro vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

S přáním pevného zdraví

Luděk Doležal

Český den proti rakovině

Vážení rodiče,

dne 30. 9. 2020 se naše škola zapojí do celonárodní veřejné sbírky Českého dne proti rakovině prodejem žlutých kytiček. Pokud se budete chtít dané akce zúčastnit, minimální prodejní cena kytičky je 20 Kč. Plakát ke stažení.

S pozdravem, Mgr. Jan Makovský