Slavnostní zakončení školního roku

Vážené maminky, vážení tatínkové, babičky, dědečkové, milé žákyně, milí žáci,

v přiložené galerii si můžete prohlédnout několik momentek z letošního tak trošku jiného ukončení školního roku. Vlastně celý uplynulý školní rok byl v mnohém jiný.

Děkuji za slova chvály, kterými jste ocenili naši práci nejen v době krize, ale i za připomínky v čem bychom mohli být lepší.

Za Základní školu V Rybníčkách Vám všem přeje krásné léto

Luděk Doležal

Informace pro budoucí 4. třídy

Vážení rodiče, milé děti,

po třech letech jste se rozloučili se svými paní učitelkami. Ve čtvrtých třídách by se Vás měly ujmout:

4. A Kateřina Slavíková

4. B Lenka Bodláková

4. C Helena Slavíková

Věřím v dobrou vzájemnou spolupráci a přeji Vám krásné léto

Luděk Doležal

Poslední zvonění

Ve středu 24.6.2020 proběhlo na školní zahradě „Poslední zvonění“ žáků 9.A a 9.B. S žáky se rozloučil celý pedagogický sbor a popřál jim hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisové lístky ke vzdělávání ve středních školách vydáváme v kanceláři zástupkyně školy denně od 8,00 do 12,00 hodin.

Mgr. Zuzana Mandausová zástupkyně ředitele a VP