Program na 6. týden 2019

Po  4. 2.

 

 

 • 8.50 – náslech V. A – SPC Mgr. Bürgerová
 • 12. 45. – školní parlament, ve třídě V. A, organizuje pí uč. Bláhová
 • 12. 35 – školní kolo biologické olympiády ­ učebna Př a Z – vybraní žáci, organizují pí uč. Kosová a pí uč. Zvěřinová
Út  5. 2.

 

 

 • 7.30 – 7.50 – třídnická hodina pro 4. – 9. roč.
 • 8.00 -II. A – náslech SPC Nautis pí Mgr. Tomanová
 • 16.30 – třídní schůzka MŠ Štěchovická, účast     pí zást. Avramovičová, pí zást. Mandausová a pí uč. Maříková
St   6. 2.

 

 • 8.45 – 11.35 – V. B – beseda- Dopravní výchova,  – dopravní hřiště ZŠ Jahodová
 • 9.00 – VIII. AB – Pohyblivé obrázky – Kostel sv. Šimona a Judy, doprovod třídní uč., 100 Kč
 • 15.00 – Švandovo divadlo – Hamlet – KMD, doprovod pí uč. Znamenáčková a pí uč. Šillerová
Čt  7. 2.
 • III. ABC – plavání
 • 16.30 – třídní schůzka MŠ Nedvězská, účast p. řed. Doležal a pí uč. Kotová
Pá   8. 2.  
Z příštího týdne

 

 • v úterý 12. 2. – 13.00 – Bibliobus ve škole – organizuje pí uč. Jenčíková
 • ve středu 13. 2. –  preventivní program – Veselé zoubky: 8.00 – I. A; 9.00 – I. B; 10.00 – I. C
 • ve středu 13. 2. – 8.45 – 11.35 – IV. B – beseda- Dopravní výchova – dopravní hřiště ZŠ Jahodová
 • ve středu 13. 2. –10.00 – II. ABC –  Divadlo v Dlouhé – O líné babičce
 • ve středu 13. 2. – 16.30 – I. ABC – třídní schůzka ŠvP
 • ve čtvrtek 14. 2. – 10.00 – VI. A, VII. B – Divadlo ABC – Lakomá Barka

Šachy – Přebor Prahy školních družstev 2018/2019

V pondělí dne 28. 1. 2019 se konal na ZŠ U Sv. Štěpána šachový turnaj škol. Zúčastnili se i žáci naší školy – dva žáci ze 4. A, jeden žák ze 4. B a jeden ze 3. B. Soupeřilo 45 družstev z celé Prahy.

Naši žáci se vyhoupli na skvělé 4. místo. Žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Také děkujeme tatínkovi žáka ze třídy 4. A za organizaci a doprovod.

Program na 5. týden 2019

Upozornění: Vzhledem k nízkému počtu přihlášených žáků, je v době pololetních prázdnin v pátek 1. 2. 2019 školní družina uzavřena.

Po  28. 1.

 

 

 • 8.55 – IV. B – preventivní program – Vztahy ve třídě,  organizace Proxima, organizuje pí zást. Mandausová
 • šachový turnaj – ZŠ Štěpánská, účast vybraní žáci 4. tříd
 • 14.00 – II. stupeň – Stolní tenis – hemžírna, organizuje parlament a pí uč. Bláhová
Út  29. 1.
 • 12.35 – školní kolo zeměpisné olympiády – učebna Př a Z – vybraní žáci, organizují pí uč. Kopáčová a pí uč. Zvěřinová
St   30. 1.

 

 

 • 7.30 – 13.30 – Hala Pankrác – dětský fotbalový pohár 1. – 2. tř., doprovod pí uč. Bažantová
 • 8.30 – obvodní kolo olympiády v Čj – ZŠ U Roháčových kasáren P10 – účast dvou žáků z IX.B, doprovod pí Boková
 • 8.30 – obvodní kolo MO Z5 a Z9 – ZŠ Karla Čapka P10, doprovod pí Michalíková
 • 14.20 – 17.45 – kroužek výletů ŠD – bruslení, doprovod pí vych. Boková a pí vych. Čechlovská
Čt  31. 1.

 

 

 • III. ABC – plavání není, výuka dle pokynu tř. uč.
 • Zkrácená výuka – rozdávání vysvědčení poslední vyučovací hodinu
 • stupeň – 4. vyuč. hod.
 • stupeň – 5. vyuč. hod. (odpolední výuka nebude)
Pá   1. 2.
 • POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Z příštího týdne

 

 

 

 • v pondělí 4. 2. – 12. 45. – školní parlament, ve třídě V. A, organizuje pí uč. Bláhová
 • v pondělí 4. 2. – 12. 35 – školní kolo biologické olympiády ­ učebna Př a Z – vybraní žáci, organizují pí uč. Kosová a pí uč. Zvěřinová
 • v úterý 5. 2. – 7.30 – 7.50 – třídnická hodina pro 4. – 9. roč.
 • v úterý 5. 2. – II. A – náslech SPC Nautis pí Mgr. Tomanová
 • v úterý 5. 2. – 16.30 – třídní schůzka MŠ Štěchovická, účast pí zást. Avramovičová, pí zást. Mandausová a pí uč. Maříková
 • ve středu 6. 2. – 8.45 – 11.35 – V. B – beseda- Dopravní výchova,  – dopravní hřiště ZŠ Jahodová
 • ve středu 6. 2. – 9.00 – VIII. AB – Pohyblivé obrázky – Kostel sv. Šimona a Judy, doprovod třídní uč., 100 Kč
 • ve středu 6. 2. – 15.00 – Švandovo divadlo – Hamlet – KMD, doprovod pí uč. Znamenáčková a pí uč. Šillerová
 • ve čtvrtek 7. 2. – 16.30 – třídní schůzka MŠ Nedvězská, účast p. řed. Doležal a pí uč. Kotová