Archiv rubriky: Aktuality

Stávka pracovníků školství 27. 11.

Vážení rodiče,

v souvislosti s plánovanou stávkou pracovníků ve školství bude dne 27. 11. omezen provoz školy následujícím způsobem:

  1. stupeň: výuka dle běžného rozvrhu (včetně přípravné třídy)
  2. stupeň: VÝUKA ZRUŠENA

školní družina: program dle běžného rozvrhu

Luděk Doležal, ředitel školy

Stanovisko stávkujících učitelů

Vážení rodiče,

dovolte abychom Vás seznámili s důvody, které nás vedly k připojení se ke stávce dne 27. 11. 2023.

Jde nám především o zabránění dalšímu snižování výdajů ve školství, které by způsobilo výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny (Čj, M, Aj, Nj, Inf, Pč), zvyšování počtu žáků ve třídách a snižování prostředků k pořizování učebnic a pomůcek.

Ve druhé řadě se jedná o solidární stávku pracovníků ve školství s asistenty pedagoga a nepedagogickými zaměstnanci. Snižování finančních prostředků na asistenty pedagoga by výrazně ohrozilo realizaci probíhající inkluze.

Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou strategií 2030+, a zejména jdou proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání. Současný návrh rozpočtu pro školství nemyslí na děti a na jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu.

Za stávkující učitele Mgr. Kristýna Jasko